Inslagning

Paketering av gods som kartonger kan göras på lite olika sätt, med hjälp av sträckfilmning eller med en bandningsmaskin. Plastband av olika sorter och kvalitet brukar användas. För mer manuell bandning kan band som VG-band brukas. För riktigt tungt gods fungerar stålband alldeles utmärkt. Normalt är paketering eller emballering inget man normalt tänker på. Samtidigt är det en högst väsentliga del i all distribution av varor på för både korta och långa avstånd. Branschen är stor men föga uppmärksammad. Den är ju inte speciellt glamorös till skillnad från alla visioner och luftslott inom Internet. Men den kommer trots allt bestå och utvecklas då den utgör en viktigt med i många fall osynlig del av samhället.

Annat | Emballering |

Comments are closed.