Läsa rätt

Läsa rätt kan för det mesta inte verka så svårt om det rör sig om ett språk man behärskar. Men en del lider av dyslexi eller enklare sagt läs och skrivsvårigheter. Det är en form av funktionshinder som gör att de som lider av det har svårt att följa bokstäverna, att kunna se vad som står och även att kunna skriva dem. Runt en miljon människor lider av någon form av detta funktionshinder. Metoder att bota dyslexi verkar det vara svårt att få tag på. Några har däremot utvecklat en metod som de menar kan hjälpa till vid botandet av läs och skrivsvårigheter. Läs mer här om dyslexi.
En del av problematiken med läs och skrivsvårigheter kan också ligga på ett psykologiskt plan. Uppväxt, responsen från lärarna i skolan och hur man uppfattade den situationen kan ge den effekten att man har fått problem med att läsa och skriva. I de fallen är det bättre att söka annan hjälp för sina problem. En psykolog kan då vara bra att anlita.
Oavsett vilket som är den bakomliggande faktorn så kan det behövas någon form av person som hjälper till att ta det första steget, helt enkelt en coach.

Comments are closed.