Läs bättre

Problem med att läsa och skriva kan en del människor ha av olika anledningar. Dålig skolgång eller kanske t.o.m helt avsaknaden av utbildning kan vara en anledning. Vanligare i västvärlden är en form av mindre funktionshinder som kallas för dyslexi. Det finns dock metoder som kan hjälpa till med det här som även kan kallas för läs och skrivsvårigheter.
Kan kanske vara något att prova för de som har problem med det.

ordblindhet |

Comments are closed.