Tak

Tak, något att tänka på. Förutom att själva taket kan vara behäftat med fel som behöver åtgärdas finns massa andra saker på ett tak också. En skorsten med en rökkanal kan ställa till problem så översyn behövs för att undvika en brand i skorstenen.
Om man nu ändå skall skicka upp någon som en takläggare för att kontrollera taket kan man lika bra låta honom ta med sig en takkupa upp och sätta på plats. Takkupor ser alltid trevligt ut som ger ett bra extra ljusinsläpp.

Comments are closed.