Lustigt

Lite lustigt är det att vi nu med en alliansregering faktiskt i praktiken går in och socialiserar banker. Som fallet med Carnegie. Visserligen är det riksgälden som går in och tar över ägandet med riskgälden är statligt.
Så i praktiken gör en alliansregering det som fullblodskommunister önskar göra.
Ur led är tiden.

Comments are closed.