Sol

Energikällor pratar det en hel del om i dessa tider av klimatdiskussioner. En källa som ofta glöms bort är solceller i den diskussionen. Visserligen är verkningsgraden förhållandevis låg, men med tanke på alla tak som finns runt om i landet skulle det kunna utgöra ett rätt så väsentligt tillskott. Fast det kan kanske hänga på att källan kan vara lite svår att beskatta på enskilda fastigheter. Så det är nog där skon klämmer ifråga om satsningarna på det. Lite mer här om solceller.

Comments are closed.