Omvårdnad

Det här med att behöva vård i någon form är ofta mycket krävande. Både för den som drabbas och de som skall sköta om det. I många fall tar anhöriga över vården antingen ideellt eller som någon form av personlig assistans. Det sistnämnda alternativet är dessutom avlönat så en bättre lösning än att göra det på egen hand utan ersättning,

Comments are closed.